Syftet med SeniorLobbyn och de 10 programpunkterna

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Ett antal syften

Syftet är att ribban för bättre pensionärs- och äldreomsorg behöver höjas efter hand och bli ny norm. Syftet är att sprida information om seniorens situation och livsvillkor. Syftet är att via de 10 programpunkterna belysa vad som behöver utvecklas. Syftet är att därigenom förebygga åldersvaghet – behålla seniorens vitalitet – buffra när försämringar börjar så smått och rehabilitera när så behövs. Här behöver mer resurser tillföras.

Syftet är att fokusera på kvalitetsfrågor som sällan eller aldrig omnämns i samhällsdebatten. Bristerna inom renodlad hemtjänst och sjukvård diskuteras redan förhållandevis livligt i samhället. Därför tas inte de aspekterna upp så mycket här.

Allt in om de 10 punkterna kommer inte att kunna genomföras, eller lär ta lång tid. Men syftet är att medvetandegöra och höja kvalitén samt bredda insatserna.

Hur ska stöd och insatser till generation 65+ räcka till? Antalet seniorer stiger markant. Inget är planerat inför det.  

Tillvägagångssättet är att skriva – debattera – annonsera -samla in medel för att kunna driva seniorens frågor.

Det sker genom att lobba, jobba, blogga, bevaka, skriva, debattera, informera, tala, synas och höras i olika sammanhang om äldres väl och ve och vad som kan förbättras. För att nå ut behövs denna hemsida. För att nå ut behövs ett visst mått av pengar. Stöd gärna det.

Exempel på liten annonsblänkare som införs i dagspress och sociala medier. Snälla hjälp till med att sprida vidare i sociala medier men även att samla i pengar till informations- och upplysningskampanjer om SeniorLobbyn och de 10 förbättringspunkterna. Tillsammans lyfter vi äldrefrågorna och höjer normribban.

 

Till vem riktas de 10 kraven om förbättringar?

Svaret är att de i huvudsak riktas till politiker som har ansvaret för strukturella samhällsfrågor och den generella välfärden. Men även till journalister och medier, nätverk och organisationer som behöver få veta mycket mer om seniorens vardag och situation. Men även att öka kunskapen så att var och en av oss kan driva frågorna och ställa krav på politikerna.

Med vänlig hälsning Lena Palm, Socionom och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.