10 punkter för en bättre ålderdom

8: Stötta barnlösa pensionärer

Dela:

400.000 svenska seniorer har inga egna barn. Vem ska sörja för dem?  Hemtjänsten räcker ju inte till.

Äldre utan egna barn är en sårbar grupp och deras situation diskuteras aldrig någonsin, omnämns inte ens.

De egna barnen hjälper inte alltid till – men för det mesta är det så. Har man inga egna barn ökar istället behovet av hemtjänst.  Men resurserna räcker ju inte.

Hur är det tänkt?  SVAR: Det är inte tänkt alls. 

Som regel är det mera osäkert för de utan egna barn som ofta  bevakar och stöttar. 

Samhällskulturen utgår till 100 % från en traditionell familjebild med barn och barnbarn. Dagens hemtjänst med omsorg samt sjukvård dignar under bördorna och kan inte leverera tillräckligt. För att få adekvat och rätt hjälp behöver man ibland slå näven i bordet. Men är du äldre-äldre, ensam och skör så förmår du inte det alltid. Då faller du mellan stolarna och har betydligt sämre livskvalitet.

Att ha en stor familj med flera barn är något som de flesta är stolta över. Det ger en känsla av trygghet, status, sammanhang och mening. Och de bistår med stöd och hjälp, i stort som i smått. Äldre utan egna barn lämnas nästan totalt därhän. Ingen bevakar deras intressen. Läs gärna nästa avsnitt om allmänna arvsfonden.

Avsaknad av egna barn medför ofta risk för ökad utsatthet av olika slag, – socialt, kulturellt, psykologiskt, emotionellt, ekonomiskt samt medicinskt, som i förlängningen oroar och stressar och kan förkorta livet avsevärt. Barnlösa äldre har inte alltid andra närstående som kan hjälpa dem eller föra deras talan den dag de inte själva kan. Då är det lätt att bollas runt, runt.

Snart är enbart + 80 år fler än 500.000 i Sverige, – därtill alla övriga från 65 år och uppåt som kan behöva vård eller omsorg……. hur ska detta gå?

Det behövs naturligtvis fler boenden där äldre kan bedriva egenvård med viss hjälp av varandras stöttning samt utifrån en bra utomhus- och boendemiljö som underlättar.

Det saknas olika senior-bostäder redan nu och har gjort länge… Hur svårt får det vara?

För det mesta är det de egna barnen som bevakar att rätt insatser genomförs på ett bra sätt och som uppdateras efter hand. Men de seniorer som inte har egna barn eller nära släktingar…? 

Vi som inga egna barn har kan fira jul, nyår, bemärkelsedagar med varandra under gemensamt tak i egna bostäder….vi kan äta söndagmiddar…

 

fika när vi får lust…

spela kort… 

Bostaden betyder enormt mycket för äldres sammanhang och trygghet.

Är det konstigt om några av dessa 20 procent äldre utan egna barn eller andra närstående skulle vilja bo i ett senior/äldreboende tillsammans? SVAR JA. Det är alldeles för svårt för politiker att förstå och bemöta.

Det är lätt att konstatera att det saknas seniorboenden runtom i Sverige. Det finns massor av rapporter om detta faktum. Googla och ni hittar lätt. De senior-boenden som råkar finnas är ofta fula och stereotypa. Läs gärna mer i krav- och programpunkt 2 och om boendefrågor samt psykisk ohälsa och behov av förebyggande åtgärder i avsnitt 3.

Boendet är en viktig pusselbit för alla äldre utan egna barn till ett liv i viss gemenskap och att vi bevakar varandras angelägenheter. Inte som ett bostadskollektiv utan i vanliga lägenheter men med vissa gemensamma ytor för samvaro när så önskas.

Många barnlösa skulle må bra av att en hund eller katt men har inte råd eller vågar inte ensam åta sig ansvaret. Där kan boende passa varandras husdjur, dela på saker som gym, datorer… fira födelsedagar… äta söndagsmiddagar… Men som sagt, det här är alldeles för avancerat för politiker att åtgärda.

På populära Majbacken i Göteborg har var och en har sin egen lägenhet men man kan äta tillsammans, se på TV ihop, hålla lite koll på varandra om någon inte synts till, etc. Här finns också hobbyverksamhet. Man blir antagen på rekommendationer från andra redan boende. Majbacken är centalt beläget. ( Själv vill jag inte bo här, jag vill ha mer nära till naturen eller åtminstone en trädgård med växthus alldeles intill. Jag vill plocka nyttiga svartavinbär varje dag under säsong, odla persilja… Ha vackra  smidesgrejer i järn och zink, gärna lite med patina på… och tuffa trädgårdsmöbler … osv. )

Det är mycket svårt att få bostad här och väntetiden är ofta lång. Självklart behöver det byggas mer av denna typ av boende. 

Marita, en kär god vän utan egna barn, blev liggande ensam i sin lägenhet i två dagar efter en stroke.

Ingen saknade Marita. Inga barn som ringde och undrade. Hennes stackars hund irrade omkring skräckslagen. Marita och jag brukade ringa varandra någon gång i månaden. Marita hade inte trygghetslarm, stroken kom hastigt på. I ett seniorboende med egna lägenheter så kan vi ha lite koll på varandra om någon inte setts till. Min kära, kära gamla vän Marita sökte mark med mig av Göteborgs kommun just för att bygga ett kul och dynamiskt äldreboende. Marita avled senare i sviterna av strokens irreparabla konsekvenser.

Politiker och tjänstemän i kommunerna: – SNÄLLA TA FRAM LÄMPLIG TOMTMARK – NU! Och underlätta bygglovsprocessen med färdiga byggrätter.

Äldre utan barn är givetvis inte en homogen grupp

Ibland är barnlöshet självvalt, ibland ofrivilligt. För andra blev det så av olika anledningar. Kanske är man tillfreds med valet medan man är ung men ångrar sig allt eftersom högre ålder. Så är och var det för mig.

Barnlöshet kan kännas som en tyst sorg, tomhet och saknad som det inte alltid går att ta på. Barnlöshet upplevs av en del som ett misslyckande och väcker även existentiella frågor. Vad har vi utan barn och barnbarn att se fram emot på samma sätt?

Vad händer för den äldre som inte längre kan föra sin egen talan, – helt eller delvis?

Inför olika behov av insatser så ska det:

  • ansökas och noga motiveras/ problemformuleras
  • ibland vädjas,
  • ibland krävas och överklagas
  • ofta påminnas,
  • alltid uppdateras och finjusteras varefter och då och då revideras helt.
  • ofta koordineras med läkare, hjälpmedel, etc

När äldre utan egna barn ligger på sjukhus…

– ” Hur ska jag kunna betala räkningarna… hunden…katten…posten..blommorna…jag behöver det och det…

Jag har arbetat på sjukhus med äldre och vet vilken oro de utan egna barn eller nära släkt kan känna. Detta är ett tydligt exempel på åtgärder som behöver förbättras med fler undersköterskor, äldrekuratorer, gode män, ledsagare, fixare, etc. Det här visar på en bedrövlig handfallenhet och okunskap om målgruppen ensamma äldre utan barn eller nära anhöriga. SeniorLobbyn vill arbeta aktivt så att radikala förbättringar sker.

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 SAmarbetspartner sökes 

FÖRETAG, PRIVATPERSONER, SPONSORER, ORGANISATIONER SÖKES FÖR ATT UTVECKLA TANKESMEDJAN OCH KONCEPTET.

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER.

Sverige kan bättre ! 

Solid byggherre med tomtmark i Göteborgstrakten sökes  för senior-bostadsprojekt / konceptboende, med tomtarea på ca 1500 kvm som ger plats för en härlig trädgård.

Vänligen kontakta mig Lena Palm, skapare av hemsidan.

Allmänna arvsfonden… 

fy skäms?

Som en övergång till nästa avsnitt, en programpunkt om allmänna arvsfonden. Fondens medel skulle kunna utveckla stöd och hjälp till ensamma äldre. Pengarna kommer från de som inga anhöriga / egna barn har. 

– Vilka är det som möjliggör utdelning överhuvudtaget? SVAR: det är äldre utan egna barn eller släktingar. Det går så förträffligt bra att ta emot deras arv och gåvor, men att underlätta för målgruppen medan de lever… nej det vill man inte.

I vanlig ordning behandlas äldre annorlunda och sämre och tilldelas därför mindre pengar eller inga alls av allmänna arvsfonden.

Äldres behov är inte lika viktiga, – det löper som en röd tråd i precis allt, ja i precis allt.

God jul….& gott nytt år …? Det sakanas bostäder där seniorer kan bo i egna hem men ändå bo ihop, ha nära till varandra, få besök utifrån…