10 punkter för en bättre ålderdom

10: OMDIRIGERA Bidrag

Dela:

Hur ska pengarna räcka till en åldrande befolkning när välfärdens resurser läcker med miljoners miljarder… ?

Sverige har idag 2,3 miljoner ålderspensionärer som stadigt ökar i antal. Samtidigt är Sverige generös med bidrag och åtaganden. Inte nog med att antalet äldre ökar. Hela lagstiftningen inom seniorens frågor behöver moderniseras och vidareutvecklas. Det kostar pengar. 

Här i kapitel 10 belyses ett antal punkter som Sverige behöver / måste åtgärda.

Viktigast av allt är att få fler långtidsarbetslösa bidragstagare i arbete. Men även att  ekonomiskt flöden till EU och FN med fler organisationer och olika konventioner stramas åt. 

 

Paradoxen

Sverige har genom åren betalat miljoner-biljoner till EU men har fått tillbaka näst minst av alla länder. (Källa EUs hemsida juli 2021) EU kritiserar SAMTIDIGT Sverige för att 1 miljon svenska ålderspensionärer lever under, på eller strax över EU:s fattigdomsgräns. 

Självklart ska Sverige vara ett humanitärt och solidariskt land och föredöme, – men samtidigt: hur behandlas våra äldre?

Sverige har förbundit sig sedan decennier till en mängd biståndsavtal och konventioner, – med andra stater och internationella organisationer, – ibland till diktaturstater. Det har medfört enorma kostnader som följd till FN, WHO, EU, SIDA, Sociala hållbarhetsmål… ja listan kan göras lång på åtaganden och förpliktelser. Självklart är detta oftast föredömligt och bra. Samtidigt lever hundratusentals äldre i Sverige i armmod. Är det rätt och riktigt? Hur rimmar det?

Sverige är en dörrmatta i EU-sammanhang.

Sverige har alltför många naiva och tafatta politiker som inte kunnat förhandla lägre avgifter till EU och friskriva Sverige från en mängd orimliga krav. Sverige agerar som en nickedocka i EU-sammanhang. Svenska politiker solar sig i glansen att få vara med i de internationella sammanhangen och i de fina salongerna. Deras fina manéer har övats in. Men de tänker likaväl som tafatta skolelever.

Skapa OMGÅENDE nya arbeten till några av alla de hundratusentals nyanlända som är långtidsarbetslösa och bidragsberoende.  Alla ska ha en acceptabel lön som det går att leva på.

Cirka 500. 000 nyanlända

är permanent bidragsberoende. de flesta vill arbeta

SCB  uppger att  784 651 personer uppbär bidrag. Varav det är en rimlig uppskattning att cirka  500.000 nyanlända är långtidsarbetslösa. Det är fel på politiken och förutsättningarna.  Men här rullar miljarderna till bidrag istället för till löner som kunde bli skatteintäkter samt vara pensionsgrundande. Detta är oacceptabelt. 

Sverige har haft en generös asyl- och inhemsk bidragspolitik som har kostat och kostar miljarders miljarder på olika sätt genom bidrag samt grov kriminalitet.

Sammantaget urholkar detta välfärden vilket  drabbar Sveriges seniorer. 

Skapa nya arbeten till några av alla de hundratusentals invandrare som är långtidsarbetslösa och bidragsberoende. Alla ska ha en acceptabel lön som det går att leva på.

Skapa nya arbeten som medför välfärd för nyanlända som nu är arbetslösa och bidragsberoende. Det skulle ge skatteintäkter och komma Sveriges pensionärer tillgodo. Och inte minst att arbeta blir en förebild som kan minska ungdomskriminalitet och droganvändning. Att se sina föräldrar arbeta och göra rätt för sig och komma in i värmen.

Ta fram nya och enklare arbeten. Runt en halv miljon  nyanlända är långvarigt/permanent bidragsberoende enligt uppgifter från SCB/Statistiska CentralByrån, och media bland annat SVT /Aktuellt. Det skulle gynna alla i samhället, även de nyanlända själva om de hade jobb, betalade skatt, kom in i värmen och fick stadga runt sig. Alla är värda ett bra liv.

Vi hör oavbrutet att…

Fler nyanlända behöver utbildning….javisst !!!

Veterinärer, läkare, ingenjörer, sjuksköterskor…. välkomnas

!!!! Men alla  vill inte studera eller förmår inte!!!

 Under alla omständigheter…

Istället för bidrag

att mot pensionsgrundande lön:

Utföra en mängd så kallat ”enklare arbetsuppgifter”.  Som likaväl är jätteviktiga jobb. Kanske en kortare utbildning/introduktion.

Annat kan vara  till exempel: 

– plantera granskog, röj sly för öppna landskap, laga vägar, plocka skräp på stränderna, odla ekologiska grönsaker, ta vara på bär och självkkart för detta få skaplig lön som ger skatteunderlag… som i sin tur är pensionsgrundande, och kommer alla i samhället till godo. Även pensionärerna.Och när folk arbetar begås färre brott… även här finns pengar att spara som kan gå till eftersatta äldre.

Varför ska Thailändska bärplockare komma hit år efter år när vi har egen hög arbetslöshet i Sverige?

 

Men enkla uppgifter är kanske inte fina nog i politikernas ögon: – Nej men är det fint nog att halv-svälta ut pensionärerna så som nu sker?

 

Det stora slöseriet till höger och vänster måste upphöra. Det är dags att svensk lagstiftning ändras radikalt på en rad punkter så att det bland annat kan bli mer pengar till svenska pensioner och pensionärer.

Ta bort flerbarnstillägget

En familj med sex barn får varje månad sammanlagt 11 740 kronor i barnbidrag och flerbarnstillägg, därtill sedvanligt försörjningsstöd för mat och hyra, el med mera. Vem är motiverad att lära sig svenska och komma ut i arbetslivet?

Varför…

ska Thailändska bärplockare komma hit när Sverige redan har cirka 500.000 långtidsarbetslösa nyanlända personer som går på bidrag år ut och år in 

                                                  ?????????????????????????????????

DN 29/6 och 6/7 2023 

       

Bananmonarkin Sverige idag….

Hämtat från nättidningen SAMNYTT, Aftonbladet m.fl.

Man kan lätt tro ibland att det är Helan och Halvan som styr i vårt land. För det är så mycket som har gått fel. Vi trugar, fjäskar och krusar och skänker bort det vi äger och har. Sverige är landet som låter 1 miljon ålderspensionärer leva i armmod medan våldtäktsmän som ljuger om sin ålder får miljonskadestånd. 

 Sverige kan bättre !

10 punkter för en bättre ålderdom

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Innehåll

Organisera fram nya arbetsuppgifter, varav en del kan vara enklare

 Politiker och företagare behöver organisera fram nya och kanske enklare arbeten så att fler långtidsarbetslösa kan erhålla lön och betala skatt istället för bidrag. – Och självklart även få ett bra liv med bättre ekonomi, en chans att integreras, finna mening och sammanhang förhoppningsvis. Kanske kan kriminalitet stävjas på sikt på detta sätt när det finns en chans till sysselsättning, uppskattning och delaktighet?

bananmonarkin Sverige ?

GP 24/ 7 2023. 

Cirka en halv miljon nyanlända är långtidsarbetslösa medan det saknas förare i kollektivtrafiken.

Vad håller arbetsmarknadsverket och politikerna på med? 

Vad gör generaldirektörerna för sina feta löner!? 

Samhället behöver räkna på ett annat sätt utifrån en mängd perspektiv.

Rundgång i vård och omsorg. Vad kostar egentligen äldres fattigdom och exkludering i slutändan? Urholkad ekonomi bidrar ofta till sämre psykisk ohälsa, inaktivitet, fallolyckor, mer läkarvård, ökad medicinering…. Dålig tandhälsa, sämre aptit, ökad sjukdomsbild, lidande och tristess och för tidig död…