Om Seniorlobbyn

sammanfattning 

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

samarbetspartner sökes 

Företag, SPONSORER, privatpersoner, organisationer sökes för att utveckla taNKESMEDAJAN OCH KONCEPTET.

SeniorLobbyn – en tankesmedja för ett bättre seniorliv

Seniorens situation är väldigt dåligt belyst i vårt samhälle. Ribban för god pensionärs- och äldreomsorg i Sverige måste höjas rejält och bilda ny norm. Allt sådant som gynnar senioren ekonomiskt, socialt, psykologiskt, mentalt, fysiskt och medicinskt behöver stärkas. Omsorgen måste breddas samt vara mer förbyggande.  På det ekonomiska planet behöver hela pensionssystemet göras om. Allt inom de 10 programpunkterna kommer inte att genomföras, eller lär ta tid. Men i dag är många av de 10 punkterna inte ens formulerade i debatten. Därför har jag lagt upp denna hemsida som belyser en rad sakförhållanden. 

Under 2020 påbörjade jag så smått arbetet med texter till denna hemsida i och med att min mamma dog på ett korttidsboende. Jag skrev en debattartikel om missförhållande i äldrevården och omsorgen. En pandemi pågick då men det rådde ändå en någorlunda högkonjunktur. Räntorna var låga osv. Nu våren 2023 går vi in i en lågkonjunktur. Det kan verka märkligt att just nu komma med kraven som presenteras här. Men snart råder det återigen bättre tider. Då ska pensionärsfrågorna finnas med i debatt och beslut i en markant ökad omfattning. Det gäller att lobba och jobba i tid.

Förvisso lever många svenska seniorer bra liv men minst en miljon pensionärer lever i armod eller ren fattigdom, ensamhet och tristess. Det handlar inte enbart om alla de med oförskämt låga pensioner. Alltför många pensionärer saknar meningsfulla sociala sammanhang, delvis för att ekonomin är så undermålig men en känsla av ensamhet och isolering är ett faktum för många i generation plus. Så ska det inte vara.

Slentrianmässigt massmedicineras många seniorer mot allehanda åkommor. Inaktivitet och isolering leder ofta till sämre livskvalitet på flera plan. Istället behövs frisk luft, rörelser, social gemenskap, en attraktiv bostadssituation, sammanhang med mål och mening. Dessa områden måste stärkas upp för senioren.

Samhället utgår från ett biomedicinskt perspektiv med övervägande fokus på kroppsliga åkommor och behov. Det psykologiska, mentala och existentiella välbefinnandet jämte grundläggande trivselfaktorer kommer i skymundan.

Många seniorer lämnas därhän att själva lösa sina problem när livet förändras med åldern och livssituationen ibland kraschlandar. Knappt ens då finns adekvat hjälp att erbjudas idag. Mer personal samt fler personalkategorier behövs, till exempel äldrekuratorer, ledsagare, it- och fixartjänster, aktiveringspedagoger, dietister… med fler.

Många av kommunens anordnade mötesplatser för seniorer är idag behovsprövade för de pensionärer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. För övriga seniorer är utbudet ytterst begränsat. Äldre- och pensionärsomsorgen behöver riktas till fler i ett tidigare skede med till exempel förebyggande aktiviteter. Fler intressanta mötesplatser för seniorer behövs. Gröna och livgivande miljöer nära bostaden behöver iordningställas som är anpassade för åldrandet. Gröna verksamheter med växthus/orangerier och kanske husdjur, för seniorer är synnerligen outvecklat idag trots en gigantisk efterfrågan för sin popularitet. Detta duger inte. Gällande bostäder råder det brist på såväl goda mellanbostäder som sjukhem. Rena äldreboenden präglas starkt av institutionskänsla.

Alla som får leva åldras. Hur vill du ha det i framtiden? Vill du kunna komma ut lite? Vill du bo bra? Vill du leva ett bra liv som äldre?

Sveriges pensionärer ska ha det bra.

Stöd gärna SeniorLobbyns arbete såväl ekonomiskt som via sociala medier.

Namninsamling kommer

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning Lena Palm, Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

sverige kan bättre !