Seniorens tre F.F.F. – förändringar, förluster, försämringar.

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Att åldras i sig innebär inte att man mår dåligt, – tvärtom många gånger, absolut! Men 65 + präglas efter hand av förändringar, ofta snabba och stora.

Förlust av vitalitet, arbete, skönhet, livspartner, vänner, etc. Senioren behöver hantera existentiella frågor, krämpor, sjukdom, ensamhet, fallolyckor, sämre syn och hörsel etc.

Förändringar kan komma smygande efterhand men även komma blixtsnabbt, till exempel vid en stroke, eller när ens livspartner eller närstående vän försvinner.

Vad finns då som buffrar och tar vid?

Med en hemtjänst som går på knäna och en sjukvård som dignar under bördorna. Det är en gåta att det inte finns mer av grupper som stöd med livsberättelser eller andra former av djupare samvaro. Kommunens mötesplatser och programutbud är enahanda, huvudsakligen med gympa och fika.

Äldre är inte en homogen grupp

 

Den som nyss pensionerats vid cirka 65 år har givetvis inte alls samma preferenser som de med högre ålder än så.  Oavsett ålder och bakgrund har alla seniorer rätt till ett fullgott liv utifrån sin situation som förändras efter hand.

 

Även äldre har ett livspussel att lägga när förändringarna kommer. Det börjar ibland i och med pensioneringen runt 65 år.

Den som nyss slutat arbeta kan våndas. Vem är jag utan min yrkesroll? 

Därför kan det behöva finnas t.ex. äldrekuratorer och senare  aktiveringspedagoger. De finns nästan inga äldrekuratorer. BEDRÖVLIGT! 

Längre fram kanske det behövs ledsagare och gode män som till exempel kan handla kapitalvaror såsom en ny brödrost, telefon eller TV när seniorens rörlighet begränsar.

Betänk att för de allra flesta seniorer som inte har hemtjänst eller hemsjukvård finns inte mycket eller inget alls i form av stöd överhuvudtaget.

Det råder även brist på olika boendeformer till exempel där seniorer kan ha visst stöd av varandra med social samvaro.

Att mötas i en liten grupp och få berätta om sitt liv eller några minnen kan vara en väldigt fin upplevelse, som är både läkande och stimulerande. Men sådant här finns i väldigt liten omfattning. Senioren lämnas därhän. Läs mer om barnlösa seniorer i avsnitt 8 som ställer förhållandet än mer på sin spets.