SeniorLobbyns 10 krav- och programpunkter

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

pensionen räcker inte! 

bygg seniorbostäder !

Sverige kan bättre !

1. Pensionerna

Minst 20.000 kr netto per månad med automatisk till var och en från det att ålderspensionen träder i kraft, skattat och klart. Skippa bostadstillägget. Gör om hela pensionssystemet.

2. Bostäder

Ett betydligt bättre utbud av olika slags seniorboenden måste tas fram. Liksom sjukhem för multisjuka. Det saknas tusentals så kallade ”mellanboenden”. Kommunerna måste ta fram tomtmark och underlätta bygglovsprocessen genom att bland annat erbjuda byggklara tomter

3. Psykisk hälsa kontra ohälsa bland äldre

Här finns det massor att utveckla och förbättra. Det behövs intressanta mötesplatser, gröna närmiljöer med växthus och ökad tillgång till husdjur, spa, massage, motion, ja till ett härligt liv i välbehag och med ständig oxytocin-påfyllning, det livsviktiga ”må-bra-hormonet”.

4. Personalgrupperna bland äldre behöver bli fler såsom:

Aktiveringspedagoger, äldrekuratorer, gode män, it-fixare, dietister, anhörigkonsulenter, ledsagare etc. Därtill måste det finnas fler geriatriker, sjuk- och undersköterskor givetvis.

5. Sveriges seniorer behöver en egen flagga som hyllar dem

Nu rådande diskriminering och exkludering av äldre ska stävjas. Staten ska aktivt skydda äldre betydligt bättre inom ramen för såväl diskrimineringslagen som resolutionen angående Agenda 2030 och mål nr 16, exakt så som föredömligt sker med andra grupper i diskrimineringslagen som HBTQ och etniska tillhörigheter. Äldre särbehandlas än idag så som de gjorde tidigare.

6. Betydligt fler äldre ska finnas med i politiken på alla nivåer

Nominera bättre samt kryssa och välj in fler äldre, – särskilt till riksdag och regering som är lagstiftande.

7. Nu rådande negativ syn på äldre och ålderdomen i media ska stävjas

Fler seniorer ska synas och höras i skattefinansierade SVT och SR. I media hyllas ungdom, snabbhet och skönhet. Äldre och ålderdomen glöms och göms.

8. Stötta Barnlösa Pensionärer

Uppmärksamma och stärk situationen för de ca 20 procent äldre (= ca 400. 000 seniorer i Sverige) som är utan egna barn eller saknar närstående. Egna barn behövs när den äldre inte längre kan tala i egen sak och bevaka, tjata, överklaga för att erhålla lämplig sjukvård, hemtjänst, färdtjänst, hjälpmedel, aktiviteter, etc.

9. Allmänna arvsfonden

Minst 50 % ska delas ut till gruppen äldre från 65 år. Eller kanske ska allt, dvs nästan 1 miljard användas till enbart äldre? Vilka är det som möjliggör arvsfonden överhuvudtaget? Svar, jo äldre utan arvingar, ofta oerhört ensamma på slutet.

10. Omdirigera X-antal bidrags- och skattemiljarder till pensionärerna och pensionerna

Sverige betalar sedan decennier näst högst EU-avgifter och får tillbaka minst samt att EU lägger sig i allt möjligt. Men framför allt: svenska politiker måste skapa nya arbeten till hundratusentals långtidsarbetslösa i Sverige. I synnerhet till de cirka 500.000 ”nyanlända” (som ofta varit här en längre tid) och som är permanent bidragsberoende. Ta bort flerbarnstillägget!!! Ta skyndsamt fram arbeten som efterfrågas omgående och akut: styckare, slaktare, programmerare… men även enklare arbeten som att laga vägar, plantera och röja skog, etc. Då kan de erhålla lön, betala skatt och integreras. Sveriges pensionärer ska inte betala andras välfärd och själva leva i armod. Vad kostar inte kriminaliteten vårt land? Svaret är miljoners miljarder kronor samt olycka och lidande. Naivitet och tafatthet har styrt vårt land de sista decennierna vilket har drabbat pensionärerna.