Om initiativtagaren till tankesmedjan SeniorLobbyn

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Hej alla, mitt namn är Lena Palm. Min ambition är att vara en agitator och lobbyist, en förkämpe, influenser och samhällsdebattör inom pensionärs- och äldreområdet.

 

Jag har över 400 hp/ universitetspoäng som innefattar en socionomexamen (210 hp) från Göteborgs Universitet. 

Resterande poäng är i skilda ämnen inom det sociala området men även inom andra områden som politik och förvaltning, fastighetsjuridik, stadsplanering, boende och arkitektur. Jag är mångsidig och ser mig själv som en omvärldsanalytiker i växelspelet mellan individ och samhälle. Vår närmiljö påverkar hur vi mår och därför är boendet så viktigt. Läs gärna mer i avsnitt 2 om bättre seniorbostäder.

Nu är jag ålderspensionär. Född 1954 i ett helt annat Sverige än dagens. Seniorerna då hade det inte bättre nej, inte alls. Men äldre har sedan dess proportionellt sett inte alltid fått det lika bra som andra målgrupper i samhället, vare sig ekonomisk eller på andra plan.

I takt med att jag själv åldras tar äldrefrågorna fart

I omgångar genom livet har jag arbetat med äldrefrågor jämte övrigt socialt arbete.  På senare år har jag specialistutbildat mig inom geriatrik, gerontologi och rehabilitering.  SeniorLobbyn är ett led i att ta nästa steg och sprida kunskap om äldre via de 10 programpunkterna

Min konkreta uppgift som en slags senior- och äldreaktivist är att skriva i olika sammanhang, – såväl debattartiklar, som på sociala medier, som spikrakt och direkt till politiker och andra makthavare.

Istället för att jag lönearbetar inom geriatriken eller annat socialt arbete är tanken att driva seniorens frågor framåt på det STRUKTURELLA PLANET. Stöd gärna det arbetet så att jag har tid att ägna mig på heltid åt SeniorLobbyn och att lobba och jobba med bara det.

Jag behöver mångas hjälp med att sprida SeniorLobbyns budskap vidare så att de 10 programpunkterna blir uppmärksammade och efter hand självklarheter. 

Tillsammans når vi målen. Varmt tack på förhand! 

Bästa och varmaste hälsningar Lena Palm

 

Hur tanken om SeniorLobbyn och de 10 punkterna började

Det började med att jag skrev en debattartikel 17/5 2020 i Göteborgs-Posten om brister i äldrevården som gav gensvar. Den som är intresserad kan Googla fram artikeln, det är alltid gratis att läsa GP:s debattartiklar.  Jag skriver då och i på GP:s debattsida, framför allt om stadsutveckling och livsstil, om boendet och behovet av gröna miljöer.

GP Debatt 17 maj 2020

…”Nu behövs en fundamental förändring av omsorgen av våra äldre. Det räcker inte med provisoriska småförbättringar”….från GP

I takt med mitt eget åldrande har jag funderat mycket på äldres situation och vad som behöver förbättras

Sakta men säkert har jag allteftersom reflekterat över seniorens tillvaro. En mager pension gör inte saken lättare.  Jag har inga egna barn… hur ska min ålderdom gestalta sig? Hur vill jag bo på ålderns höst utan egna barn som förhoppningsvis hade hjälpt mig när jag inte längre kan föra min egen talan eller handla själv…

Betydelsen av gröna närmiljöer

Jag har drivit frågan om gröna närmiljöer sedan 1980-talet. Då skrattade man åt mig när jag förespråkade stadsodling och växthus i stan. Reportage i GP-sydväst 18 december 1996.

Sann och enkel lycka i växthuset. Mina två paroller lyder: ”Växthus och gröna verksamheter till alla som vill, – särskilt till seniorerna.” Samt ”Mer husdjur i vård- och omsorgsverksamheter för läkande oxytocin-påfyllning till våra äldre”. Läs gärna mer under Punkt 3. där dessa frågeställningar belyses mer ingående.

Som ålderspensionär ska man väl ha råd att ha hund sedan man sluta arbeta?!” -”Så är det ju inte nu för hundratusentals utfattiga seniorer.

Jag som startat hemsidan vill lobba och jobba och skapa opinion utifrån de 10 krav- och programpunkterna som beskrivs här på SeniorLobbyn.se  Bild från 9 dec 2016 på ett seminarium om stadsutveckling som hölls på Chalmers Tekniska Högskola av Johanneberg Science Park.