10 punkter för en bättre ålderdom

4: Fler Personalgrupper

Dela:

Det saknas personalkategorier som kan se till hela den åldrande människans situation.

–  Det behöver ske tidigare och lättare än nu, om och när det behövs. –  Förebyggande åtgärder är viktigt. Många klarar sig länge själva givetvis men punktinsatser kan behövas i förebyggande syfte ibland eller som tillfälligt stöd. För äldre-äldre kan mer omfattande stöd behövas och betydligt mer än idag.

–  Förutom fler geriatriker och specialistunder- och sjuksköterskor samt biståndsbedömare, behövs:

–  Äldrekuratorer, när livet förändras: att sluta arbeta, att åldras, tappa i status… förlora…

–  Aktiveringspedagoger, som coachar, sysselsätter, drar igång,

–  Anhörigkonsulenter, vid demenstillstånd men även … läs mer längre fram

–  Sjukgymnaster, för att upprätthålla en god fysik och balans, minimera fallolyckor, etc.

–  Gode män (och att dessa får anständig betalning, – inte som nu ca 10 kr i timmen). För att främst hjälpa förvirrade äldre med ekonomin samt teckna abonnemang. Men även handla kapitalvaror.

–  Fixare, hushållstjänster som att hämta på vinden, byta gardiner… etc.

–  Superviktigt att seniorer får i sig bra och tillräckligt kost.

–  Ledsagare så att seniorer kommer ut om de går dåligt åka till varuhuset… promenera, följa med till föreningsmötet, etc

–  Äldrekoordinator när allt runt om blir komplext med många inblandade,

SKR, Sveriges kommuner och regioner skriver i rapporten om ”Förebyggande arbete inom äldreomsorgen”.

”Genom att arbeta förebyggande ökas livskvaliteten för den äldre personen samtidigt som skador minskas.” …”Tidigt insatta förebyggande åtgärder ger möjlighet att skjuta fram tidpunkten då den äldre blir beroende av vård och omsorg. Den systematiska, förebyggande processen innehåller tre steg:

1. Identifiera risker och analysera orsaker bakom fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
2. Planera och genomföra förebyggande åtgärder.
3. Följa upp åtgärder och utvärdera resultaten. Kvalitetsregistret Senior alert är ett stöd i arbetet och erbjuder möjligheter att följa resultat gör individ, enhet och system.” Slut citat.

SKR:s citat och intentioner är vackra ord som föga håller måttet i verkligheten. I vanlig ordning.

Fler ledsagare behövs så att äldre kan komma ut själva och handla och välja. 

Fler ledsagare behövs så att äldre kan komma ut själva och handla och välja

Med ledsagare skulle fler äldre kunna komma ut, gå på museer, möten, bibliotek, spa…handla och kunna välja, komma ut bland folk..men nej…

Fler gode män behövs och de fyller en viktig funktion men deras arvoden är oacceptabla. Därav bristen på gode män.

Många äldre behöver hjälp med ekonomin och att få assistans med att handla kapitalvaror som TV, skaffa mobilabonnemang, etc.

God-man-arvodet betalas i viss mån av vård- och omsorgstagaren. Därav den låga ersättningen. Men kommunerna borde givetvis komplettera ”ersättningen”. Det säger sig själv att kommunerna behöver betala anständiga och marknadsmässiga ersättningar. Här behövs en översyn av hela tanken om gode män som dels säkrar en anständig och adekvat ersättning men även säkerställer god kvalitet gentemot senioren.

Utbilda fler aktiveringspedagoger

Aktiveringspedagoger är en slags coacher och dessa bör finnas till för fler/alla över 65 år. Inte huvudsakligen så som nu, – bara till för seniorer som bor på behovsprövat boende/äldrehem.

Stärk verksamhetsfält med trädgårdsbestyr, kontakt med husdjur, akvarellmålning, matlagning och bakning, promenader, läsestunder, teman om olika frågor.

Det säger sig själv att det behövs äldrekuratorer där senioren kan ventilera sin livssituation.

Läs gärna krav- och programpunkt 3 om äldres psykiska hälsa kontra ohälsa. Det är inget annat än en skandal att det bara finns äldrekuratorer i mikroskopisk omfattning och knappt ens det.

Jag skulle själv gärna arbeta som äldrekurator men det finns inga tjänster att söka.

Anhörigkonsulenter är en yrkeskategori som ibland behövs som en länk mellan närstående och den äldre.

Senioren kanske är förvirrad eller att det finns förväntningar, missförstånd, schismer etc, inom familjen, något som inte är helt ovanligt. Eller för att få de närstående att förstå mer om sjukdomar och demensyttringar etc.

Dietister behövs – många äldre äter dåligt

Många äldre slarvar med maten. Det blir mycket smörgåsmat och kakor för många. Mat och näring är kroppens byggstenar…osv. Det behövs dietister som kan sätta ihop och anpassa kosthållet utifrån vad senioren tilltalas av. Mat omvandlas till serotonin, vilket gör oss lugna och till freds på naturlig väg.

FLER FIXARE

Fler fixare behövs som sätter upp gardiner, byter glödlampor, etc. Fallolyckor och dess konsekvenser är vanligaste dödsorsaken bland äldre.

Region och kommun behöver satsa mycket mer på utbildning och fler personal och staten måste bevilja ekonomiska anslag så att äldre kan få hjälp och även komma ut mer. Det är inte fel på hemtjänstpersonalen. De behövs fler händer samt bättre utbildning. Det är de politiska och ekonomiska ramarna som är för snåla.

Det borde vara en mänsklig rättighet att få komma ut när man vill och ha något att gå till. Men så fungerar det inte i Sverige.

Tomater till lunchen nedan, månne?

Matlag med aktiveringspedagog

Många äldre behöver hjälp med datorn eller med  ekonomin, eller att få assistans med att handla kapitalvaror som TV, skaffa mobilabonnemang, etc. 

det behövs fler händer i vård och omsorg samt fler personalkategorier och som även kan arbeta förebyggande. 

10 punkter för en bättre ålderdom

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Innehåll

SAMARBETSPARTNER SÖKES

 FÖRETAG, PRIVATPERSONER, SPONSORER, ORGANISATIONER SÖKES FÖR ATT UTVECKLA TANKESMEDJAN OCH KONCEPTET.

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER.

   sverige kan bättre ! 

Att själv kunna välja sina varor, komma ut, byta väggar….med stöd och assistans, det uppskattas självfallet av många äldre. Här är det nog mor och dotter, vad händer med de barlösa seniorerna? Läs gärna mer i avsnitt 8.