10 punkter för en bättre ålderdom

6: Fler äldre inom politiken

Dela:

Äldre är magert representerade i riksdagen. Varje parti bör rannsaka sig själva.

Partierna behöver in fler i politiken och skapa rätt förutsättningar. Äldre behöver sitta med i de kommunala nämnderna. Nuvarande läge är inte demokratiskt. Vi väjare behöver kryssa in fler seniorer i politiken på alla nivåer till riksdag, region och kommun.

Endast 10 ledamöter av riksdagens 349 är över 65 år för valet 2022. Ingen i riksdagen är över 77 år. Fastän det finns cirka två miljoner seniorer i Sverige, varav flera hundratusen är över + 80 år. I valet 2018 var det ännu sämre. Då fanns bara 6 ledamöter över 65 år. Ingen av riksdagsledamöterna från S, MP och V var över 65 år i valet 2018. Sex ledamöter över 65 år kom från M, SD och KD samt L.

Tankesmedjan 60 plus skriver i SvD 2019-02-07: Andelen äldre riksdagsledamöter i Sverige ligger långt under våra nordiska grannländer som i genomsnitt hade nästan fyra gånger så hög andel äldre i rikspolitiken. Tankesmedjan 60 plus menar att det behövs en revolt. PRO och SPF kräver fler äldre i politiken och menar att nuvarande läge är ett demokratiskt underskott

Barbro Westerholm, läkare, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och före detta Liberal riksdagsledamot har i decennier har idogt påtalat att det finns för få äldre i den viktiga politiken.

Även på kommunal nivå har de äldre en svag representation.

Tankesmedjan 60 plus fortsätter. I till exempel Stockholms kommunfullmäktige var andelen över 65 år 6,9 procent vid senaste valet. I Göteborg var den 3,7 procent och i Malmö 9 procent. Det är visserligen högre andelar än i den svenska riksdagen, men långt under befolkningsandelen för åldersgruppen.

Det finns uppenbara risker med en så svag representation av äldre i den svenska riksdagen och i andra politiska församlingar. Mycket av den erfarenhet och kompetens som finns hos äldre politiker tillförs inte längre det politiska beslutsfattandet och kommer inte samhället till gagn. Tankesmedjan 60 plus i SvD 2019-02-07.

 Äldres livserfarenhet, mångsidighet och flexibilitet behövs i politiken. SeniorLobbyn menar att varje politiskt parti behöver se till att äldre bjuds in i politiken och samhällsplaneringen.

Googla gärna på äldre, politik och ni får upp många intressanta artiklar.

Fler äldre behöver komma till tals