KRAVPUNKT 1:

MINST  20.000:- NETTO I PENSION per månad

Minst 20.000 kr per månad till alla över 65 år. Per automatik. Netto, skattat och klart. Skippa bostadstillägget. Gör om hela pensionssystemet från grunden.

KRAVPUNKT 1:

MINST  20.000:- NETTO I PENSION per månad

Nej till utfattiga och halvfattiga svenska seniorer. Generationen som byggt välfärdslandet Sverige är nu satta på svältkost, bor i gamla och svårstädade bostäder, har inte råd med en hobby… En skam för Sverige.

KRAVPUNKT 1:

MINST  20.000:- NETTO I PENSION per månad

Folkhemmets skapare, socialdemokraterna har grundligt svikit den äldre generationen, – i synnerhet kvinnorna med falska löften och missgynnsam politik.

KRAVPUNKT 2:

BYGG ATTRAKTIVA SENIORBOSTÄDER och SJUKHEM för MULTISJUKA

Bygg utifrån seniorens skiftande behov. Fler mellanboenden behövs. Seniorbostäder med gröna närmiljöer och växthus efterfrågas.

KRAVPUNKT 2:

BYGG ATTRAKTIVA SENIORBOSTÄDER och SJUKHEM för MULTISJUKA

Kommunerna måste ta fram tomtmark och underlätta bygglovsprocessen. Ta fram klara byggrätter. Vakna politiker!

KRAVPUNKT 2:

BYGG ATTRAKTIVA SENIORBOSTÄDER och SJUKHEM för MULTISJUKA

Byggherre med tomtmark i Göteborgstrakten sökes för bostadsprojekt, med en vitaliserande och njutbar trädgård, lobby i entréplan, en liten porlande fontän… ett enkelt spa…? Nä…. suck.

KRAVPUNKT 3:

ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA GÅR ATT FÖREBYGGA

Slentrianmässig massmedicinering av äldre ska inte vara lösningen på det mesta som nu.

KRAVPUNKT 3:

ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA GÅR ATT FÖREBYGGA

Fler mötesplatser behövs för social gemenskap där generation plus kan komma hemifrån väggarna, byta några ord, baka ihop, pyssla lite smått … Gärna med en coachande aktiveringspedagog.

KRAVPUNKT 3:

ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA GÅR ATT FÖREBYGGA

Det behövs fler sköna platser i närheten av seniorens bostad som kan stödja åldrandets processer.

KRAVPUNKT 3:

ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA GÅR ATT FÖREBYGGA

Oxytocin är ett välmående-hormon som äldre behöver mer av. Massage, spa, gemenskap…

KRAVPUNKT 3:

ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA GÅR ATT FÖREBYGGA

Husdjur och trivsel ökar nivåerna av oxytocinet som äldre behöver mer av när hormonnivåerna sjunker på äldre dar.

KRAVPUNKT 4:

PERSONALGRUPPERNA RUNT SENIOREN BEHÖVER UTÖKAS

Förbättrad tillgång på geriatriker, äldrekuratorer, ledsagare, gode män, fixare, aktiveringspedagoger, dietister, sjukgymnaster, sjuk- och undersköterskor…

KRAVPUNKT 5:

DISKRIMINERING OCH EXKLUDERING AV ÄLDRE SKA STÄVJAS

Svenska staten ska aktivt motverka nuvarande diskriminering och exkludering av äldre. Resurser för äldres delaktigheten inom teknik och it behöver stärkas radikalt.

KRAVPUNKT 5:

DISKRIMINERING OCH EXKLUDERING AV ÄLDRE SKA STÄVJAS

SeniorLobbyn föreslår att Sveriges ålderpensionärer har en egen flagga – precis så som HBTQ-rörelsen har skapat en med stor framgång. Seniorens flagga ska vaja på gator och torg.

KRAVPUNKT 6:

NEGATIV ATTITYD I MEDIA AV ÄLDRE OCH ÅLDRANDET SKA STÄVJAS. – FLER PENSIONÄRER SKA FINNAS I SKATTEFINANSIERADE SVT OCH SR!

Ensidigt hyllas ungdom, yttre skönhet och snabbhet i media. Åldrandets positiva kvalitéer ska lyftas fram mer.

KRAVPUNKT 7:

FLER ÄLDRE SKA FINNAS I POLITIKEN OCH AVSPEGLA BEFOLKNINGEN

Pensionärerna är största gruppen i samhället men syns och hörs minst! Nominera och kryssa in fler äldre i politiken för ett rättvisare, klokare och jämlikare samhälle.

KRAVPUNKT 8:

Kravpunkt 8. VEM SKA VÄRNA OM SVERIGES 400.000 ÄLDRE UTAN EGNA BARN PÅ DERAS ÅLDERS HÖST ?!

Frågan existerar inte ens. Hemtjänsten förmår inte leverera tillräckligt, ej heller vården! De egna barnen hjälper oftast till men vem ska de utan barn eller anhöriga be? Här finns stora brister och massor att göra!

KRAVPUNKT 9:

ALLMÄNNA ARVSFONDEN SKA GE PENGAR TILL GRUPPEN ÄLDRE MED MINST 50 % och inte som nu max 10 %. Allmänna arvsfonden får in nästan en miljard.

Vilka är det som möjliggör Allmänna arvsfonden överhuvudtaget!? Svar: ensamma äldre utan arvingar. Hur hade dom det i slutet av sitt liv?

KRAVPUNKT 10:

OMDIRIGERA X-ANTAL BIDRAGS- OCH SKATTEMILJARDER TILL PENSIONÄRERNA OCH PENSIONERNA.

Miljoners biljoner i EU-avgifter.

Miljoners miljarder till bortåt 750.000 långtidsarbetslösa bidragstagare.

Allt medan de svenska pensionärerna åsidosätts.

KRAVPUNKT 10:

OMDIRIGERA X-ANTAL BIDRAGS- OCH SKATTEMILJARDER TILL PENSIONÄRERNA OCH PENSIONERNA.

Ta fram nya arbetsuppgifter. Laga vägar, plantera skog, odla ekologiska grönsaker, bygg bostäder…Cirka 500.000 bidragsberoende nyanlända kan då få lön, betala skatt och integreras. Det skulle gynna hela samhället och även Sveriges seniorer. Endast så bygger vi ett hållbart Sverige tillsammans.

KRAVPUNKT 10:

OMDIRIGERA X-ANTAL BIDRAGS- OCH SKATTEMILJARDER TILL PENSIONÄRERNA OCH PENSIONERNA.

Varför kommer thailändska bärplockare hit när Sverige redan har  hundratusentals  långtidsarbetslösa bidragstagare?! Svenska pensionärer har sällan möjlighet att plocka eller köpa de supernyttiga blåbären. Men så går det till i upp- och ner-på-vända världen…

KRAVPUNKT 10:

OMDIRIGERA X-ANTAL BIDRAGS- OCH SKATTEMILJARDER TILL PENSIONÄRERNA OCH PENSIONERNA.

Sverige är mån om en fin fasad utåt för världens blickar och beundran …allt medan Sveriges pensionärer behandlas snålt och styvmoderligt … Ögontjäneri ?

10 punkter för en bättre Seniortid

Ribban för god pensionärs- och äldreomsorg i Sverige måste höjas rejält och bilda ny norm. Nuvarande lagstiftning (Socialtjänstlagen) som omsorgsmodell är otillräcklig och behöver vidareutvecklas. Det kostar pengar. Dessa pengar  finns. Läs gärna programkrav 10. som handlar om att omdirigera statens utgifter. 

Allt sådant som gynnar senioren ekonomiskt, socialt, psykologiskt, mentalt, fysiskt och medicinskt behöver stärkas. Omsorgen måste breddas samt vara mer förbyggande.  På det ekonomiska planet behöver hela pensionssystemet göras om.  

Läs gärna mer under fliken Innehåll >Sammanfattning

1: Bättre ekonomi För äldre

Minst 20.000 :- netto i pension / månad
per automatik till alla 65+ – Skattat och klart !

En miljon svenska pensionärer lever under, på eller strax över EU:s fattigdomsgräns. I anständighetens namn måste pensionerna höjas till minst 20.000 :- per månad, sk(R)attat och klart. Skippa bostadstillägget.

Gör om hela pensionsystemet!

2: Bättre seniorbostäder

Bygg attraktiva senior- och mellanbostäder av varierande slag och sjukhem för multisjuka.

Bygg seniorbostäder och ”mellanbostäder” som tilltalar sinne, kropp och själ – för gemenskap och aktiviteter, men även för stillhet och ro. Skapa och bygg gröna och sköna närmiljöer med växthus, hund och katt, en porlande fontän…

3:  Äldres psykiska ohälsa skall minska

Psykiska ohälsa bland + 65 år är ett folkhälsoproblem som går att förebygga med insatser.

STOPP för att massmedicinera äldre av slentrian mot allehanda åkommor så som nu sker. Seniorer behöver sociala sammanhang och mötesplatser,
gröna och livgivande miljöer…med växthus, husdjur, liv och rörelse, välbehag, spa, ochoxytocin-påfyllning…

4: Fler personalgrupper

Olika yrkeskategorier
runt senioren behöver utökas och stärkas.

Förutom fler geriatriker och specialistsjuksköterskor behövs givetvis även
äldrekuratorer, aktiveringspedagoger, sjukgymnaster, gode män, ”fixare”, ledsagare… med fler Kommun, region och stat
måste ombesörja…

5: Nej till ålderism

Ålderismen genomsyrar hela vårt samhälle. Du behöver inte uppge ditt kön, – nej men din ålder ska du deklara.  Allt ska vara snabbt, kul, vackert, flashigt och ske  på yngres villkor.  

Svenska staten ska se till att seniorens utanförskap minskar. Diskrimineringslagen (2008:567) och Agenda 2030-Målområde 16 om inkluderande samhälle ska användas och förbättra äldres villkor. Senioren behöver en egen flagga som kan vaja på gator och torg likt…

6: Fler äldre inom politiken

Fler seniorer behöver finnas med i rikdag och regering, i regioner och i kommuner och avspegla befolkningen.

Nominera och kryssa in fler äldre i politiken. Äldres livserfarenhet och mångsidighet behövs i samhället. Endast 10 ledamöter av riksdagens 349 är över 65 år. (2022) Det motsvarar 2,9 %. Andelen äldre i samhället uppgår till 20 %

7: Fler seniorer i SVT och SR

Fler + 65 ska vara programledare. Och fler program ska produceras – av och med och för äldre Negativ bild av äldre och åldrandet ska stävja i media.

I media hyllas ungdom, snabbhet och yttre skönhet. Nästan allt måste vara kul och flamsigt. Åldrandets positiva kvalitéer behöver lyftas fram mer och spegla andra värden som mognad och vishet.

8: Stötta barnlösa pensionärer

Äldre barnlösas situation diskuteras aldrig fastän de utgör 20% av seniorerna. De egna barnen brukar hjälpa till. Men de som inga barn har…? Hemtjänst och sjukvård går på knäna….

Barn och barnbarn är oftast de som hjälper och stöttar, skapar mening och sammanhang… Bevakar och värnar, överklagar beslut, handlar…Praktiskt och emotionellt ökar sårbarheten för äldre utan egna barn. Det saknas mellanboenden som kan överbrygga livet för barnlösa seniore där några delvis kan stötta varandra.

9: Allmänna arvsfonden – Skäms…

Från äldre till äldre !?

Många äldre dör helt i ensamhet. Det går bra att ta emot ensamma äldres pengar när de har avlidit. Men att höja livskvaliteten för utsatta seniorer medan de lever, nej det vill inte staten fullt ut. Dela ut minst 50 procent till gruppen äldre från 65 år – inte som nu max 10 procent från 75 år.

10. Omdirigera bidrag

Omdirigera x-antal bidrags – och skattemiljarder till pensionärerna och pensionerna.

Ibland finns det hur mycket pengar som helst i samhället, men inte till svenska ålderspensionärer. Då ska det sparas och gnetas.

Cirka  500.00 nyanlända är långtidsarbetslösa och bidragsberoende. Staten måste organisera fram massor av olika arbeten och hjälpa dem i grunden  så att de kan få lön, betala skatt, spara till sin egen pension, integreras…

SENIORLOBBYN

En tankesmedja för ett bättre Seniorliv

Dela:

Sverige kan bättre

Minst 1 miljon svenska seniorer lever under, på eller endast strax över EU:s fattigdomsgräns. Det behövs reformer som gynnar senioren ekonomiskt, medicinskt, socialt, psykologiskt och exstentiellt utifrån de 10 programkraven som SeniorLobbyn driver. Stöd gärna det arbetet. Sverige kan bättre!

Gröna verksamheter uppskattas av nästan alla, självklart då även äldre. Senioren kan vara aktiv eller passiv utifrån dagsformen. Gröna incitament passar såväl friska som mulisjuka och är underskattat ur otaliga hänssenden. Såväl för kropp som själ och bevarandet av vitalitet.  Utanför finns  en hammock att vagga i… lite fika… sol, skugga, vind, humlor… Det finns ett mål att ta sig till och komma från väggarna hemma en stund… Det är ynkligt att det finns så lite av sköna platser som växthus och orangerier för äldre.

smileHjälp mig att börja samla in medel till ett orangeri, gärna med början i Göteborg. = En swishad slant mottages tacksamt och läggs som en startpott. Med varma hälsningar Lena P, initiativtagare.

Kollaps är rätta ordet. Det byggs alldeles för få seniorbostäder. Sveriges äldre blir allt fler. Var håller länstyrelserna hus någonstans som är tillsynsmyndighet över kommunernas bostadsförsörjning !?

  

Bygg och gestalta seniorbostaden utifrån ny kunskap i ämnet miljöpsykologi. Medvetet eller omedvetet tar vi intryck av form, färg, ljus, skugga, patina, akustik, materialval, dofter etc. Yttre kvalitéer samverkar med männsikan såväl på ett fysiskt som ett psykologiskt plan.

Bygg seniorbostaden utifrån tanken att bevara den äldres hälsa och funktioner. Seniorbostaden behöver ha kvaliteer som minskar vårdbehovet. 

Solid byggherre med tomtmark i Göteborg sökes med ljus och lykta

för att bygga ett skönt seniorboende utifrån ett intressant koncept.

– ”Bo själv men inte ensam”.

Var och en har sin egen välutrustade lägenhet med möjlighet till umgänge när så önskas. En bekväm lobby i entreplan…ett yoga rum, en enkel hobbylokal, ett enkelt fik… 

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Ett litet bidrag gör stor skillnad

Stöd gärna SeniorLobbyn med en ekonomisk summa. Då kan jag ägna mig åt att driva SeniorLobbyns frågor.  Tillsammans lyfter vi ribban. I slutändan är det svenska seniorer som gynnas.