Bidde det en tummetott i den politiska löftesfabriken?

Dela:

Lena Palm

Socionom, samhällsdebattör och specialistundersköterska i geriatrik och gerontologi samt initiativtagare till SeniorLobbyn och de 10 punkterna.

Jag ser mig som en omvärldsanalytiker i skärningspunkten mellan den äldres levnadsvillkor och samhällsplaneringen.

Jag drivs av frågor som rör sociologi, stadsplanering, förvaltning/organisation och politik. Seniorens villkor måste förändras och förbättras.

 Dela:

10 punkter för en bättre ålderdom

Innehåll

 

Stöd Seniorlobbyns arbete
Swisha till:

0720  870 700

Sverige kan bättre ! 

Politiker lovar ständigt bättringar för gruppen äldre. Men det är tomma ord från löftesindustrin som likt en fabrik producerar löften, skönmålningar, hägringar och valfläsk. De som arbetar i löftesfabriken har det ofta väldigt bra, är relativt välbeställda och i framtiden väntar goda pensioner.

Här ser vi Mäster Skräddare i den politiska löftesfabriken. Bidde det en rock…? kavaj… väst… en vante? Nej det bidde en tummetott…

Vad bidde kvar häromåret..… bidde det 25 kr mer i månaden? Valåret 2022, då bidde det lite mer men som ätits upp av inflationen… Så vad bidde det i egentligen, i verkligheten…? Rösta bort politiker som inte bryr sig utan bara pratar! En knapp tusenlapp mer räcker inte på långa, långa vägar!!! Bostadsbidrag som … ja suck.

Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet med många fler myndigheter och statliga instanser har producerat otaliga utredningar och rapporter om äldre som lagts i byrålådorna eller minimerats. Vad har dessa kostat att ta fram?

Nu är en nu utredning, SOU 2022:41 på gång med nya löften och skönmålningar. Sida upp och sida ner…

Men det är också upp till oss medborgare att driva äldrefrågorna framåt och lobba och jobba.

Alla vackra ord som produceras om Sveriges äldrevård och omsorg är en som en hel industri, en löftesfabrik. Äldre är objekt i löftesindustrin.

Här ser vi Mäster Skräddare på besök i Karibien.  De som jobbar / jobbat i den statliga löftesindustrin lever gott på sina trygga jobb i administrations- och byråkrat-fabriken som även ger dem bra inkomster den dagen de själva går i pension. Skäms alla som i decennier lovat och förespeglat trygghet för Sveriges pensionärer på ålderns höst. Skäms, smaka och sug på det ordet.

Alla fina begrepp och viljeyttringar – så mycket snack och så lite verkstad

Garnityr? Alla fina ord, löften, värdegrunder, viljeyttringar att äldre ska ha det så bra och ges god vård och omsorg är sorgligt nog till stor del dekorationer. Personalen ute i verksamheterna gör fantastiska arbetsinsatser.

Bråda tider för Mäster Skräddare, här under ett valår.